ارسال فایل به کامپیوتر و گوشی با جایگزینی بهتر از telegram و whatsapp و ایمیل

مزیت نرم افزار تلگرام و واتساپ ، عدم نیاز آن به اینترنت است. اما ورژن های جدید آن برای ارسال فایل به کامپیوتر بسیار دردسر ساز هستند. البته روش های دیگری مانند ارسال فایل به ایمیل و دریافت ایمیل ارسالی روی کامپیوتر یا گوشی را هم می توانید امتحان کنید.
روش ارسال ایمیل اگرچه خوب است، اما وقتی پای امنیت اطلاعات شما در میان باشد، برای استفاده روی دستگاه های ناشناس و عمومی قابل استفاده نیست.
اگر به اینترنت دسترسی دارید، می توانید به سرعت فایل را برای گیرنده فیشت کنید. فارغ از اینکه دستگاه او موبایل، کامپیوتر رومیزی یا هر وسیله ارتباطی دیگری باشد